Dbamy o mieszkańców naszych gmin

Od prawej: Iwona Woźniak (Szczawno Zdrój), Leonard Górski (Boguszów- Gorce), Jarosław Buzarewicz (Czarny Bór), Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój), Grzegorz Walczak (Głuszyca) , Andrzej Lipiński (Mieroszów).
Od prawej: Iwona Woźniak (Szczawno Zdrój), Leonard Górski (Boguszów- Gorce), Jarosław Buzarewicz (Czarny Bór), Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój), Grzegorz Walczak (Głuszyca) , Andrzej Lipiński (Mieroszów).

Sesje Rady Powiatu Wałbrzyskiego, posiedzenia poszczególnych komisji: na nich zapadają najistotniejsze decyzje dotyczące naszego powiatu. To jednak tylko część naszej pracy, aby poznać problemy poszczególnych gmin musimy być aktywni w terenie, spotykać się z mieszkańcami, samorządowcami.

Pieniądze dla strażaków i na wydarzenia kulturalne, sportowe

 • Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego podjęliśmy uchwałę, dzięki której możliwe jest przekazanie 110 tys. zł na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych w gminach naszego powiatu. Organizatorzy, stowarzyszenia będą mogli zgłaszać się do Powiatu Wałbrzyskiego o dofinansowanie, jako współorganizatora imprez o charakterze ponadlokalnym.
 • Zakupiona zostanie scena modułowa.
 • 120 tys. zł łącznie z puli powiatu przekazaliśmy także na dofinansowanie nowych aut dla jednostek OSP: Borówno, Stare Bogaczowice i Zagórze Śląskie.
 • Znane są już wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego. Na bardzo ciekawe inicjatywy przekażemy w tym roku kolejne 150 tys. zł.

Inwestujemy w gminy

W ramach współpracy w poszczególnych gminach realizowane są inwestycje. Znaczną część z nich samodzielnie wykonuje powiat, ale równie często wspieramy finansowo inne gminy Powiatu Wałbrzyskiego w ich inwestycjach lub powierzamy remonty powiatowych dróg i chodników gminom wraz z odpowiednim wsparciem finansowym. I tak:

 • W Walimiu w tym roku powstanie nowy chodnik (w pasie drogi powiatowej nr 3375D). Kolejny już został wybudowany w Dziećmorowicach (droga powiatowa nr 2882D).
 • Mieszkańcy Starych Bogaczowic doczekali się budowy nowego chodnika (droga powiatowa nr 3464D).
 • Kolejna bardzo ważna inwestycja, która rozpocznie się lada moment: w ubiegłym roku mieszkańcy prosili nas o pomoc i interwencję. W Starym Lesieńcu w pasie drogi powiatowej nr 3366D w końcu zostanie wybudowany chodnik.
 • Utrudnienia w ruchu wkrótce pojawią się w Czarnym Borze na ul. XXX-lecia PRL. Wspólnie z gminą przebudujemy cały odcinek drogi powiatowej. Konieczne będzie już na ten czas otwarcie tzw. czarnoborskiej obwodnicy. Czekamy na wykonanie przez gminę Czarny Bór zaleceń wskazanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Prace na obwodnicy muszą zakończyć się do 30 kwietnia bieżącego roku. Dokończenia wymaga także budowa chodnika w Witkowie, w ciągu drogi powiatowej nr 3367D. Powiat to zadanie powierzył gminie Czarny Bór, na podstawie zawartego porozumienia. Pamiętaliśmy także o wymagającym remontu odcinku Jaczków – Gostków, czy Grzędy – w kierunku Krzeszowa. Nowy most połączył ponownie Jaczków.
 • Front robót czeka także droga powiatowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do znaku miejscowości Sokołowsko. Wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi powiatowej tzw. Górka Unisławska. Zabiegamy o wybudowanie chodnika w Sokołowsku, a także w Mieroszowie (ul. Żeromskiego, ul. Kwiatowa).
 • W Głuszycy nowy odcinek chodnika zostanie wybudowany przy drodze powiatowej nr 3379D. Nowej nawierzchni doczekają się także mieszkańcy ul. Łomnickiej. Dokończony zostanie remont ul. Kolejowej, od skrzyżowania z Łomnicką do stacji. W Grzmiącej wyremontowane będą ul. Wiejska i Spółdzielców, zaś w Sierpnicy ul. Świerkowa. W Sierpnicy i w Łomnicy wyremontowane zostaną także mosty.
 • W 2016 roku wsparliśmy w Jedlinie-Zdroju budowę bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym. W tym roku wesprzemy finansowo budowę wieży widokowej na najwyższym szczycie Gór Wałbrzyskich – Borowej.
 • W Szczawnie Zdroju w 2016 roku współfinansowaliśmy budowę obiektu sportowego przy ul. Słonecznej. Kolejne środki przeznaczymy Zespołowi Szkół im. M.C. Skłodowskiej, tym razem na: remont sal dydaktycznych, zakup sprzętu komputerowego.

Przekazujemy także części gminom środki na letnie utrzymanie dróg powiatowych, pozimowe sprzątanie, koszenie poboczy, odkrzaczanie.

Rowerem przez powiat

Opracowujemy regulamin dofinansowywania budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Pulę 100 tys. zł na wniosek poszczególnych gmin Powiatu Wałbrzyskiego można będzie przeznaczać na opracowanie dokumentacji lub rozpoczęcie budowy poszczególnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych na terenie naszego powiatu. Chcielibyśmy, aby takie odcinki dla aktywnych powstawały przy każdej drodze, jeśli tylko jest to technicznie możliwe.

O wszystkie inwestycje zabiegają radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Powiatu Wałbrzyskiego: Iwona Woźniak (Szczawno Zdrój), Jarosław Buzarewicz (Czarny Bór), Andrzej Lipiński (Mieroszów), Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój), Grzegorz Walczak (Głuszyca) i Leonard Górski (Boguszów- Gorce).

Pieniądze dla strażaków i na wydarzenia kulturalne, sportowe

Fot. Walbrzyszek.com
Fot. Walbrzyszek.com

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego podjęliśmy uchwałę, dzięki której możliwe jest przekazanie 110 tys. zł na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych w gminach naszego powiatu. Organizatorzy, stowarzyszenia mogą zgłaszać się do zarządu powiatu o dofinansowanie. Zakupiona zostanie także scena modułowa.

120 tys. łącznie z puli powiatu przekazaliśmy także na dofinansowanie nowych aut dla jednostek OSP: Borówno, Stare Bogaczowice i Zagórze Śląskie.

Pieniądze podzielone

Na moim profilu facebookowym opublikowałem wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego. Trzy projekty złożyli mieszkańcy gminy Czarny Bór, aż pięć zgłosili mieszkańcy gminy Mieroszów.

Pracujemy dla mieszkańców

Kilka ostatnich tygodni poświęciliśmy na prace nad budżetem Powiatu Wałbrzyskiego, jakim będziemy dysponować w 2017 roku. Zaplanowaliśmy przychody i wydatki, zabiegaliśmy o inwestycje niezbędne do zrealizowania na terenie naszych gmin, które będą służyły ich rozwojowi. Konsultowaliśmy je z: mieszkańcami, radnymi gmin, wójtami, burmistrzami.

Co zmieni się w 2017 roku?

Gmina Czarny Bór

Zostanie wyremontowana nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku Jaczków – Gostków. Przebudujemy chodnik przy drodze powiatowej w Czarnym Borze (ul. Parkowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką). Zabezpieczymy pieniądze na przebudowę drogi powiatowej -ul. XXX- lecia PRL w Czarnym Borze. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie otrzyma 40 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, przystosowanego do ratownictwa wodno-powodziowego. Jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, obsługuje zdarzenia na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

Gmina Mieroszów

Remontu doczeka się nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku od wiaduktu kolejowego do znaku miejscowości Sokołowsko. Przebudujemy odcinek drogi powiatowej Unisław Śląski – Rybnica Leśna. Wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi powiatowej tzw. Górka Unisławska.

Gmina Jedlina-Zdrój

W budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 uwzględniliśmy dofinansowanie dla gminy Jedlina-Zdrój na wybudowanie wieży widokowej na najwyższym szczycie Gór Wałbrzyskich – Borowej (853 m n.p.m.). Niezbędna do zrealizowania tej inwestycji kwota zostanie przekazania gminie Jedlina-Zdrój. Gmina zadba także o infrastrukturę przyjazną turystom. Ponadto w ramach inwestycji w paśmie Gór Wałbrzyskich zostaną wybudowane: platformy widokowe, schody terenowe, wiaty, ławki, stoły, stojaki na rowery, tablice informacyjne i kierunkowskazy.

Gmina Głuszyca

Ujęliśmy w budżecie na rok 2017 kilka zadań inwestycyjnych. Są to remonty dwóch  mostów na drogach powiatowych we wsiach: Sierpnica i Łomnica. Wyremontujemy szereg dróg powiatowych: łączącą wsie Kolce i Sierpnica, ulicę Świerkową w Sierpnicy, ulicę Łomnicką w Głuszycy, ulicę Kolejową od skrzyżowania z ulicą Łomnicką w Głuszycy do stacji kolejowej, odcinek Głuszyca-Grzmiąca, ulicę Spółdzielców do skrzyżowania z drogą wojewódzką, ulicę Wiejską we wsi Grzmiąca.

Gmina Szczawno Zdrój

W  Szczawnie wskrzeszamy działania grupy wolontariuszy M4S (Młodzi dla Szczawna). Wspólnie z uczniami z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, z naszą pomocą, młodzież będzie działać na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Chcemy, by szkoła odzyskała swoje dobre imię i prestiż, by znowu tętniła życiem artystycznym!

Gmina Boguszów – Gorce

Przebudowany zostanie chodnik w pasie drogi powiatowej w Starym Lesieńcu (ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach). Inwestycja poprawi wizerunek dzielnicy oraz zapewni bezpieczną komunikację mieszkańców.

Gminy Powiatu Wałbrzyskiego

W 2017 roku uruchomimy środki na dofinansowywanie budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Proponowaną pulę 100 tys. zł na wniosek poszczególnych gmin rozdysponujemy na opracowanie dokumentacji, czy rozpoczęcie budowy poszczególnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych.

To oczywiście tylko część inwestycji, jakie zostaną zrealizowane na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2017 roku. O wszystkie wnioskowali radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego: Iwona Woźniak (Szczawno Zdrój), Jarosław Buzarewicz (Czarny Bór), Andrzej Lipiński (Mieroszów), Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój), Grzegorz Walczak (gmina Głuszyca) i Leonard Górski (gmina Boguszów- Gorce).

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że potrzeby w każdej z gmin naszego powiatu są o wiele większe. Mając wpływ na podejmowane decyzje możemy racjonalnie, efektywnie, gospodarnie wydawać pieniądze podatników.