Kolejna sesja Rady Powiatu za nami…

 
Zakończyła się sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego, na których zapadają ważne dla mieszkańców naszych gmin decyzje. Od roku obradujemy głównie on-line / uwaga, zdjęcie archiwalne 🙂 /, dbając o swoje zdrowie i zdrowie naszych współpracowników. Zachowujemy jednak aktywność, reprezentujemy sprawy mieszkańców powiatu. W ten sam sposób pracujemy na komisjach, klubie radnych.
 
Dziś na sesji m.in.: o bezpieczeństwie, o tym, jaki wpływ ma pandemia na rynek pracy, o akcji „Bezpieczny mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego” / uwaga! przekazujemy płyny do dezynfekcji i maseczki /, o pieniądzach dla osób niepełnosprawnych, o budowie chodnika w #Witków w gminie #CzarnyBór, o budowie chodnika w #Łomnica, o dalszym etapie budowy drogi #Rybnica #Głuszyca, o tym, jak wskutek działalności kopalni #Melafir jest #brudnyCzarnyBór, o zagospodarowaniu byłego zakładu w #Walim / powstanie baza sprzętu do utrzymania dróg.
 
Nie- powiedzieliśmy w sprawie likwidacji wydziału pracy w sądzie w #Wałbrzych.
 

Nie chcemy likwidacji wydziału pracy w wałbrzyskim sądzie

 
Wspólnie z Krzysztofem Kwiatkowskim, starostą Powiatu Wałbrzyskiego, samorządowcami z regionu oraz przedstawicielami związków zawodowych i Okręgowej Izby Adwokackiej zaprotestowaliśmy dzisiaj przeciwko likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. To niedopuszczalne, aby mieszkańcy tak dużej aglomeracji bardzo ważne dla Nich sprawy załatwiali w sądach w Ząbkowicach Śląskich lub Świdnicy. Apelujemy do Ministra Sprawiedliwości o wycofanie się z decyzji.
 
Zachęcam Państwa do podpisania petycji, którą znajdziecie pod linkiem: https://bit.ly/3m6aX2U
 

Czy w Czarnym Borze musi być brudno?

 
Zwróciłem się do #WojewódzkiInspektoratOchronyŚrodowiska we #Wrocław, Delegatury w #Wałbrzych z prośbą o ustawienie stacji pomiarowej stężeń pyłu PM10 na naszym osiedlu, w #brudnyCzarnyBór. Ostatnie takie pomiary były prowadzone w 2014 i 2017 roku.
 
Pomimo tego, że od ostatnich pomiarów transport materiału skalnego #melafir został przekierowany z ciągu drogi gminnej na tzw. obwodnicę, odczuwalny poziom zapylenia nie zmniejszył się. Badania są istotne z uwagi na nieprzerwaną uciążliwość (zapylenie) wywoływane niewłaściwą działalnością Kopalni Melafiru “Grzędy”.
 

Czytaj dalej „Czy w Czarnym Borze musi być brudno?”

Lada moment ruszą budowy, przebudowy chodników

 
Na ostatniej sesji zadecydowaliśmy o wspólnej realizacji budowy chodników w gminach #powiatwałbrzyski: #StareBogaczowice wzdłuż drogi powiatowej 3464D, #BoguszówGorce przy ul. Kosynierów, #Walim – miejscowość #Dziećmorowice.
 
Przekazaliśmy także pieniądze gminom: #Mieroszów, #SzczawnoZdrój i #JedlinaZdrój, również na budowę, przebudowę chodników.
 
W #Sokołowsko dofinansujemy budowę chodnika wzdłuż ul. Głównej, w #SzczawnoZdrój na działkach 678/2, 627, 590, 582/4, 539/2 obr. 1 oraz 215/1, 236/5 obr.2, w #JedlinaZdrój przebudowę chodników wzdłuż ulic Piastowskiej i Cmentarnej.
 
Zostanie także utwardzone pobocze drogi do #Łomnica. Kontynuowany będzie remont drogi #Unisław #Rybnica #Głuszyca.