Za późno, ale…

W gminie Czarny Bór trwa nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieca starego typu na nowe przyjazne środowisku źródło ciepła. Czasu jest bardzo mało… Dofinansowanie przysługuje na zadania, które zostaną zakończone przed złożeniem wniosku. Pod uwagę brane są koszty poniesione od 1 stycznia 2017 r. w związku z realizacją wymiany źródła ciepła, udokumentowane fakturami lub rachunkami.

Wiele gmin już w ubiegłym roku zaoferowało mieszkańcom taką formę pomocy. Przed sesją budżetową, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, o możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania i w naszej gminie przypomniałem przewodniczącej Rady Gminy Czarny Bór, Sylwestrze Wawrzyniak.  Continue reading „Za późno, ale…”

Czarny Bór w budowie

Kolejne inwestycje wkrótce. 25 kwietnia na sesji nadzwyczajnej rady powiatu wałbrzyskiego przekazaliśmy ponad 200 tys. zł na budowę chodników w: Grzędach i Czarnym Borze, w kierunku Witkowa. Tymczasem trwa remont ul. Głównej w Czarnym Borze- wspólna inwestycja powiatu i gminy.