Nie zgadzamy się na taki sposób rozdzielania pieniędzy publicznych.

 
Solidarnie z pokrzywdzonymi samorządami sześciu radnych rady #powiatwałbrzyski: Ewa Dorosz, Ramona Bukowska, Leonard Górski, Bogdan Stochaj, Kamil Orpel i Jarosław Buzarewicz powiedziało NIE funkcjonującemu modelowi przyznawania przez rząd pieniędzy powiatom, miastom, gminom.
 
Dziś na sesji głosowaliśmy uchwałę, która wprowadzała do budżetu powiatu ponad 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Nie zgadzamy się na taki sposób rozdzielania pieniędzy publicznych. Nie można dzielić samorządów na gorsze i lepsze, zasłużone i niezasłużone. Mówimy NIE uznaniowemu i niczym nieumotywowanemu dzieleniu pieniędzy podatników, w myśl zasady dawać tylko „swoim”. Nie chcemy funkcjonować w tak niesprawiedliwym mechaniźmie rządu Mateusza Morawieckiego.