Kolejna sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego, kolejne istotne dla mieszkańców sprawy.

Zaciągniemy pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetu, który powstał w związku z realizacją inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 #Walim”.
 
Przekażemy pieniądze gminie #SzczawnoZdrój na nagrania, wydanie płyty, na której wraz z artystami wystąpią mieszkańcy naszego powiatu.
 
Określiliśmy także zadania powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jeszcze w 2022 roku.
 
Podsumowaliśmy projekt „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024”. Uczniowie z sześciu gmin zwiedzili #Warszawa.
 
Fot. użyczone / ziemia wałbrzyska

„Edukacja poprzez inspirację”, wycieczka do Warszawy

 
#Warszawa zwiedzona, w przyszłym roku #Kraków. Z grupą radnych realizuję jeden z naszych pomysłów.
 
 
Niestety projektem „Edukacja poprzez inspirację” nie byli zainteresowani samorządowcy naszej gminy, pomimo ogromnego zaciekawienia, gdy o pomyśle opowiadałem radnym na jednej z komisji naszej rady. Nie ma uchwały rady, ostatecznie wójt nie podpisał porozumienia i uczniowie z naszej gminy nie wyjeżdżają z nami. Brakuje słów, aby nazwać takie postępowanie… 
 
 
Lada moment podsumowujące spotkanie w #Walim. W przyszłym roku #Kraków.

Czytaj dalej „„Edukacja poprzez inspirację”, wycieczka do Warszawy”

WAŻNE! Trwa zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie ustawy o refundacji in vitro.

Założeniem obywatelskiego projektu ustawy jest przeznaczenie z budżetu państwa środków na politykę zdrowotną w obszarze leczenia niepłodności, w tym finansowanie procedur medycznych wspomaganej prokreacji, m.in. in vitro. Projekt ustawy zakłada przeznaczenie na ten cel co najmniej 500 mln zł rocznie. 

Projekt ustawy o refundacji in vitro

Na Naszą pomoc liczą w Polsce 1,5 mln par cierpiących z powodu niepłodności. 

Pavel Hečko Honorowym Obywatelem Gminy Mieroszów.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej #Mieroszów: Pavel Hečko Honorowym Obywatelem Gminy Mieroszów. Niestety, tytuł został nadany pośmiertnie.
 
Pavel Hečko, doceniony czeski samorządowiec. Jego pracowitość i skuteczność zaowocowały wieloma polsko – czeskimi projektami: sportowymi, kulturalnymi, rekreacyjnymi i edukacyjnymi.
 
 
 
Fot. użyczone: Tomasz Tracewski, więcej zdjęć na profilu #gminaMieroszów.