Absurdy drogowe

Póki co normalnie nie wjedziemy do marketu w Czarnym Borze. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu nie widzi problemu w obecnej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej. Kręćmy więc uważnie, rozglądając się… Co więcej, służba uważa, że „dopuszczenie relacji lewoskrętnych zakłóci płynność ruchu”, a korkom nie będzie końca!

Wcześniej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zasłaniała się koniecznością przebudowania wjazdu. Wystarczy podwójną linię ciągłą wzdłuż drogi zastąpić przerywaną…

Po co nam „Sudety 2030”?

Wyraziliśmy zgodę na przystąpieniem do prac nad tworzeniem strategii rozwoju społeczno- gospodarczego południowej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030 „Sudety 2030”.

Wykorzystując potencjał społeczno-gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju zwanego „Strategią Rozwoju Sudety 2030”. Dokument ten będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski – czytamy we wstępie do Deklaracji Sudeckiej.

Program powstanie w oparciu o 15 szczegółowych celów, których realizacja ma poprawić warunki życia mieszkańców i umożliwić szybszy rozwój gospodarczy regionu.  Continue reading „Po co nam „Sudety 2030”?”

Pieniądze na sprzątanie

25 tys. złotych dla gminy Czarny Bór na pozimowe i letnie sprzątanie dróg- taką uchwałę podjęliśmy na ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Pieniądze gmina otrzyma w równych transzach, w okresie od maja do września 2018 roku.

Zakres prac, które zostaną wykonane na drogach powiatowych: sprzątanie po zimie z piasku, bieżące sprzątanie latem, koszenie trawy i czyszczenie przyległych rowów.

Podobne porozumienie obowiązywało w latach wcześniejszych.

Do Komisji Powiatu po kasę

Fot. Walbrzyszek.com

Radni PSL i Ziemi Wałbrzyskiej zmienili zasady wypłaty diet w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego, w myśl zasady „Jesteś z nami, my zapłacimy Tobie, bądź bierny, mierny, ale wierny”. „Koalicjanci” zadecydowali o zwiększeniu diet tym radnym, którzy będą w pełni akceptować ich zasady. Po wprowadzonych zmianach diety „rządzących” w zależności od pełnionych przez nich „funkcji” będą w wysokości 1400 – 1878 zł miesięcznie.

Radni klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego nie przyszli do rady po samorządowe pieniądze i zaproponowali obniżenie wszystkim Radnym diet do wielkości minimalnych, jednak „koalicjanci” nie zgodzili się na to i postanowili podnieść diety dla „swoich”. Continue reading „Do Komisji Powiatu po kasę”