Pracujemy dla mieszkańców

Kilka ostatnich tygodni poświęciliśmy na prace nad budżetem Powiatu Wałbrzyskiego, jakim będziemy dysponować w 2017 roku. Zaplanowaliśmy przychody i wydatki, zabiegaliśmy o inwestycje niezbędne do zrealizowania na terenie naszych gmin, które będą służyły ich rozwojowi. Konsultowaliśmy je z: mieszkańcami, radnymi gmin, wójtami, burmistrzami.

Co zmieni się w 2017 roku?

Gmina Czarny Bór

Zostanie wyremontowana nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku Jaczków – Gostków. Przebudujemy chodnik przy drodze powiatowej w Czarnym Borze (ul. Parkowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką). Zabezpieczymy pieniądze na przebudowę drogi powiatowej -ul. XXX- lecia PRL w Czarnym Borze. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie otrzyma 40 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, przystosowanego do ratownictwa wodno-powodziowego. Jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, obsługuje zdarzenia na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

Gmina Mieroszów

Remontu doczeka się nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku od wiaduktu kolejowego do znaku miejscowości Sokołowsko. Przebudujemy odcinek drogi powiatowej Unisław Śląski – Rybnica Leśna. Wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi powiatowej tzw. Górka Unisławska.

Gmina Jedlina-Zdrój

W budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 uwzględniliśmy dofinansowanie dla gminy Jedlina-Zdrój na wybudowanie wieży widokowej na najwyższym szczycie Gór Wałbrzyskich – Borowej (853 m n.p.m.). Niezbędna do zrealizowania tej inwestycji kwota zostanie przekazania gminie Jedlina-Zdrój. Gmina zadba także o infrastrukturę przyjazną turystom. Ponadto w ramach inwestycji w paśmie Gór Wałbrzyskich zostaną wybudowane: platformy widokowe, schody terenowe, wiaty, ławki, stoły, stojaki na rowery, tablice informacyjne i kierunkowskazy.

Gmina Głuszyca

Ujęliśmy w budżecie na rok 2017 kilka zadań inwestycyjnych. Są to remonty dwóch  mostów na drogach powiatowych we wsiach: Sierpnica i Łomnica. Wyremontujemy szereg dróg powiatowych: łączącą wsie Kolce i Sierpnica, ulicę Świerkową w Sierpnicy, ulicę Łomnicką w Głuszycy, ulicę Kolejową od skrzyżowania z ulicą Łomnicką w Głuszycy do stacji kolejowej, odcinek Głuszyca-Grzmiąca, ulicę Spółdzielców do skrzyżowania z drogą wojewódzką, ulicę Wiejską we wsi Grzmiąca.

Gmina Szczawno Zdrój

W  Szczawnie wskrzeszamy działania grupy wolontariuszy M4S (Młodzi dla Szczawna). Wspólnie z uczniami z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, z naszą pomocą, młodzież będzie działać na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Chcemy, by szkoła odzyskała swoje dobre imię i prestiż, by znowu tętniła życiem artystycznym!

Gmina Boguszów – Gorce

Przebudowany zostanie chodnik w pasie drogi powiatowej w Starym Lesieńcu (ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach). Inwestycja poprawi wizerunek dzielnicy oraz zapewni bezpieczną komunikację mieszkańców.

Gminy Powiatu Wałbrzyskiego

W 2017 roku uruchomimy środki na dofinansowywanie budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Proponowaną pulę 100 tys. zł na wniosek poszczególnych gmin rozdysponujemy na opracowanie dokumentacji, czy rozpoczęcie budowy poszczególnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych.

To oczywiście tylko część inwestycji, jakie zostaną zrealizowane na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2017 roku. O wszystkie wnioskowali radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego: Iwona Woźniak (Szczawno Zdrój), Jarosław Buzarewicz (Czarny Bór), Andrzej Lipiński (Mieroszów), Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój), Grzegorz Walczak (gmina Głuszyca) i Leonard Górski (gmina Boguszów- Gorce).

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że potrzeby w każdej z gmin naszego powiatu są o wiele większe. Mając wpływ na podejmowane decyzje możemy racjonalnie, efektywnie, gospodarnie wydawać pieniądze podatników.

Projekt budżetu na 2017 rok: Czarny Bór

W 2017 roku wyremontujemy drogi powiatowe m.in. w gminie Czarny Bór: na odcinku Jaczków- Gostków oraz Witków – Czarny Bór. Przekażemy także pieniądze gminie Czarny Bór na przebudowę ul. XXX-lecia PRL w Czarnym Borze.

W budżecie na 2017 rok znajdzie się 40 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, przystosowanego do ratownictwa wodno-powodziowego.

Kolejną propozycją jest dofinansowanie budowy ścieżek pieszo-rowerowych. W przyszłym roku zabezpieczymy 100 tys. zł, które na wniosek poszczególnych gmin rozdysponujemy na opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie budowy poszczególnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych w Powiecie Wałbrzyskim.

Ponad 4 godziny trwała dziś Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego.

Co z kasą dla OSP?

Jedną z propozycji podczas Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego, której jestem członkiem było dofinansowanie dla OSP w Walimiu w wysokości 40 000 zł.

Dyskusja:  Radny Jarosław Buzarewicz zwrócił uwagę, że są trzy wnioski Ochotniczych Straży Pożarnych ubiegające się w powiecie o dofinansowanie (także Witków i Jaczków). Zaapelował, aby wygospodarować z tegorocznego budżetu kwotę 40 tys. zł na OSP w Witkowie i zaplanować na rok przyszły również 40 tys. dla OSP w Jaczkowie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Józef Piksa podkreślił, że finansowanie ochotniczych straży pożarnych jest zadaniem własnym gminy, które pozyskują na ten cel środki z różnych źródeł np. PZU. Wspomniał, że niemożliwym jest aby przy tak niskim budżecie powiat mógł w jednym roku dofinansować zakup samochodu strażackiego dla trzech jednostek OSP.

Radny Jarosław Buzarewicz zapewnił, że każda jednostka dysponuje wkładem własnym oraz ma zapewnienie o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gminy, nadleśnictw i Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego.

Ostatecznie pieniądze w tym roku otrzyma OSP w Walimiu. Pozostałe wnioski będę ponownie przedstawiać radnym przy konstruowaniu budżetu powiatu na 2017 rok. Przy czym radni uważają, że w jednym roku powinno się dofinansowywać kwotą 40 tys. zł wyłącznie jedną jednostkę OPS.