Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu: 21 kwietnia 2017

Radny Jarosław Buzarewicz zapytał w jakim celu została przeprowadzona wizja lokalna obwodnicy Czarnego Boru kto brał w niej udział oraz kiedy zostanie dopuszczony do ruchu ten newralgiczny odcinek drogi i jakie inne problemy zostały stwierdzone w trakcie badania tego odcinka.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że przeprowadzona w dniu 20 kwietnia 2017 roku wizja lokalna była połączona z przeglądem gwarancyjnym realizowanego zadania. W wizji lokalnej uczestniczyli: Wójt Czarnego Boru Adam Górecki, Sekretarz Urzędu, pracownik gminy Czarny Bór odpowiedzialny za inwestycje, dwóch przedstawicieli Berger Bau Polska Sp. z o.o., dwóch przedstawicieli Melafiru, inspektor nadzoru, Członek Zarządu, Stanisław Kasprzak osoba odpowiedzialna za zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Jacek Michalik oraz Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski. Cały przegląd odbywał się w atmosferze nerwowości z uwagi między innymi na fakt, że nie było ani jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, do którego można byłoby się odnieść, a strony nie potrafiły udzielić odpowiedzi na zadawane im pytania. Continue reading „Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu: 21 kwietnia 2017”